Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

Vi er ofte helt på jordet, langt inne i skauen og vi lever for å sette pris på dine grønne verdier.


Eureka eies og drives av Rolf og Heidi Langeland. Vi har spesialisert oss på ulike konsulenttjenester knyttet til grønne eiendommer slik som Verditakster etter konsesjonsloven og Odelstakst etter odelslovens § 49. I tillegg bistår vi ved deling av landbrukseiendom etter jordloven, sakkyndig og meddommer i ulike saker   


Kontakt oss på 90 83 60 65 eller Rolf@nlbm.no


Langeland Landbrukstakst og rådgivning ASKontakt: Rolf Langeland

Addresse: Skolegata 3, 3046 Drammen

Email: rolf@nlbm.no

Telefon: 908 36 065

© Copyright. All Rights Reserved.