Home

Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

Vi er ofte helt på jordet, langt inne i skauen og vi lever for å sette pris på dine grønne verdier.

 

Eureka eies og drives av Rolf og Heidi Langeland. Vi har spesialisert oss på ulike konsulenttjenester knyttet til grønne eiendommer slik som Verditakster etter konsesjonsloven og Odelstakst etter odelslovens § 49. I tillegg bistår vi ved deling av landbrukseiendom etter jordloven, sakkyndig og meddommer i ulike saker

 

 

 

Kontakt oss på 90 17 57 19/90 83 60 65 eller Rolf@nlbm.no

 

Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

 

 

Kontakt: Rolf Langeland

Addresse: Skolegata 3, 3046 Drammen

Email: rolf@nlbm.no

Telefon: 901 75 719

908 36 065

© Copyright. All Rights Reserved.